Jedynie prawda jest ciekawa


Litwa świętuje niepodległość

15.02.2013

Świąteczny weekend na Litwie. Nasi sąsiedzi obchodzą 95 rocznicę odzyskania wolności. "Akt ten nie oznaczał powstania państwa litewskiego, ale wyrażał wolę narodu litewskiego stworzenia takiego państwa" - pisał Grzegorz Błaszczak w książce "Litwa współczesna".

16 lutego 1918 roku, Taryba – Rada Litewska – proklamowała niepodległość Litwy ze stolicą w Wilnie.

Proklamację podpisali m.in. Antanas Smetona, późniejszy prezydent Litwy, Augustinas Voldemaras, późniejszy premier Litwy, Stanisław Narutowicz, brat Gabriela Narutowicza.

Taryba - reprezentacja społeczeństwa litewskiego - powstała we wrześniu 1917 roku w Wilnie podczas konferencji działaczy litewskich. W grudniu 1917 roku Taryba pierwszy raz proklamowała wznowienie niepodległego państwa litewskiego. Akt ten miał wymiar czysto formalny, bowiem ziemie etniczne litewskie i te, do których posiadania Litwini pretendowali (Wileńszczyzna,  Suwalszczyzna) znajdowały się pod okupacją niemiecką. A jednocześnie Taryba deklarowała ścisłe związki Litwy z Niemcami, przejawiające się m.in. w zapowiedzi konwencji militarnej, wspólnocie celnej i monetarnej.

Deklaracja Taryby z 16 lutego 1918 r. nie wspominała już o ścisłych związkach z Niemcami.  W czerwcu 1918 r. Taryba ogłosiła Litwę monarchią konstytucyjną i wybrała na przyszłego króla ks. Wilhelma Uracha Wirtemberskiego jako Mendoga II. Ostatecznie jednak porzucono myśl wprowadzenia ustroju monarchicznego. W październiku 1918 roku Niemcy przyznały Litwie prawo decydowania o swoim ustroju i stosunku do sąsiadów.

Realna niepodległość Litwy zaczęła się w momencie zakończenia I wojny światowej. W listopadzie 1918 r. Augustinas Voldemaras sformował pierwszy rząd litewski, w kwietniu 1919 roku Antanas Smetona został pierwszym prezydentem Litwy.

Litewska niepodległość była zagrożona przez komunistów, którzy w grudniu 1918 r. wydali manifest o przejęciu władzy na Litwie, a następnie proklamowali powstanie Litewsko - Białoruskiej Republiki Radzieckiej. W 1919 roku polska armia położyła kres jej istnieniu.

Kwestia Wilna i Wileńszczyzny była źródłem konfliktu litewsko-polskiego i zaciążyła na stosunkach Polski i Litwy w dwudziestoleciu międzywojennym. Politycy litewscy nie wyobrażali sobie rezygnacji z Wilna, historycznej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego i zarazem odrzucali możliwość związków państwowych z Polską.

Piotr Łossowski pisał w pracy "Konflikt polsko-litewski 1918-1920", że Polska dawała Litwie wybór: albo zgodzi się na związek z Polską albo musi aprobować terytorium swego państwa sprowadzone do granic etnograficznych. "Tu jednak tliło się zarzewie niezgody. Przecież polskie i litewskie wyobrażenie >>Litwy etnograficznej<< różniły się diametralnie" - zauważył Łossowski. Natomiast Litwini "nie chcieli żadnych związków z Polską ale nie zgadzali się na utratę obszarów, które litewskimi etnicznie nie były" - stwierdzał dalej. Do tych obszarów  należała Wileńszczyzna a także większa część Suwalszczyzny.

Zbrojny konflikt o granicę z Polską wybuchł w sierpniu 1919 roku na Suwalszczyźnie. Powstańcy z Polskiej Organizacji Wojskowej i wojsko litewskie walczyli m.in. o Sejny. Traktat z lipca 1920 roku między Litwą a bolszewicką Rosją oddawał Wilno Litwie. Wojska litewskie wkroczyły wówczas do Wilna.

W lipcu 1920 roku, gdy polska armia cofała się pod naporem Armii Czerwonej wojska litewskie zajęły południową Suwalszczyznę. Jak pisał Piotr Łossowski podczas wojny polsko - bolszewickiej: "Ze strony polskiej nieraz obserwowano współdziałanie wojsk litewskich i sowieckich i to nie tylko na szczeblu taktycznym, lecz także operacyjnym".

Miało to też miejsce we wrześniu, doszło wówczas do walk polsko - litewskich na Suwalszczyźnie. W październiku 1920 r. Litwini utracili Wilno, gdy zajęły je oddziały pochodzącego z Wileńszczyzny gen. Lucjana Żeligowskiego, który rzekomo zbuntował się przeciw władzom polskim. W istocie marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu chodziło o uniknięcie międzynarodowej krytyki Polski. Na opanowanym przez Żeligowskiego terenie powstał twór państwowy  - Litwa Środkowa, obejmująca Wileńszczyznę. Wśród mieszkańców Litwy Środkowej Polacy stanowili bezwzględną większość. W 1922 roku Sejm Wileński podjął uchwałę o przyłączeniu Litwy Środkowej do Polski. Na Litwie znalazła się około 200-tysięczna mniejszość polska, która była dyskryminowana.

Po utracie Wilna, Litwa uznała, że znajduje się w stanie wojny z Polską. W 1927 r. Piłsudski zażądał podczas spotkania w siedzibie Ligi Narodów w Genewie od premiera Voldemarasa oświadczenia czy pomiędzy Polską i Litwą panuje wojna czy pokój. Voldemaras odpowiedział: pokój.

Stosunki dyplomatyczne zostały nawiązane - pod presją Polski - dopiero w marcu 1939 r. Związek Sowiecki, który we wrześniu 1939 r. zajął wschodnie województwa Polski, przekazał Litwie Wilno i Wileńszczyznę.

Kres istnieniu niepodległej Litwy położył ZSSR w lipcu 1940 roku. Litwa odzyskała niepodległość w pół wieku później, w 1990 roku. Akt przywrócenia państwa litewskiego z 1990 roku powoływał się na akt niepodległości z 16 lutego 1918 roku - stwierdzono, że nigdy nie utracił mocy prawnej.

PAP, rch

[Fot. sxc.hu]

Warto poczytać

 1. soviets18032018 18.03.2018

  Sowieckie represje były najintensywniejsze wobec Polaków. Nasi rodacy stawiali najsilniejszy opór

  Sowieckie represje wobec Polaków były bardziej rozwinięte niż te wobec Litwinów czy Ukraińców, ponieważ nasi rodacy stawiali silniejszy opór - powiedział dr Jan Jerzy Milewski, redaktor książki "Z dziejów represji sowieckich wobec Polaków w latach 1937-1952".

 2. 1270pileckirotmistrz 15.03.2018

  70 lat temu rotmistrz Witold Pilecki skazany został na karę śmierci

  70 lat temu - 15 marca 1948 r. - Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie skazał na karę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego

 3. 1270eisleras 12.03.2018

  Prof. Eisler: w Marcu '68 aresztowano około 950 robotników i 550 studentów

  Czas rozstać się z bajką, że w Marcu '68 zbuntowała się inteligencja, a klasa robotnicza jej nie poparła - mówił w poniedziałek w Gdańsku prof. Jerzy Eisler p

 4. Anodawiki 07.03.2018

  Niemcy się go bali, sowieci zabili. 95 lat temu urodził się słynny bohater AK "Anoda"

  Żołnierz Szarych Szeregów i AK, powstaniec warszawski, po wojnie student architektury, zaangażowany w zachowanie pamięci o powstaniu Jan Rodowicz "Anoda" urodził się 7 marca 1923 r. w Warszawie. Był wielkim bohaterem powstania, czym się zupełnie nie szczycił - wspominają go koledzy

 5. 1270hutapieniacka 28.02.2018

  74. rocznica zbrodni w Hucie Pieniackiej

  Ukraińcy wymordowali wówczas ok. 850 osób, a ocalało ok. 160

 6. Auschwitz2 28.02.2018

  Przebrani za esesmanów wyprowadzali więźniów z Auschwitz. Nieznana historia polskich bohaterów

  Wszystkie ucieczki z niemieckiego obozu Auschwitz, zorganizowane przez oddział Armii Krajowej "Sosienki", były udane; nigdy nie było "wsypy"; dzięki przebraniu w mundury esesmanów z obozu zbiegło kilkudziesięciu więźniów - mówi PAP historyk Marcin Dziubek, autor książki o "Sosienkach"

 7. 12akaaglisa 14.02.2018

  76 lat temu powstała Armia Krajowa - największe podziemne wojsko w okupowanej Europie

  76 lat temu, 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

 8. 1270nkwd 08.02.2018

  Żydzi mordowali Polaków na Kresach Wschodnich?

  Od kilku dni obok sporu o nowelizację ustawy o IPN toczy się konflikt o tzw. udział Polaków w Holokauście

CS153fotoMINI

Czas Stefczyka 153/2018

PDF (10,02 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook