Jedynie prawda jest ciekawa


125 lat temu urodził się gen. K. Fabrycy, d-ca Armii "Karpaty" w 1939 r.

02.03.2013

3 marca 1888 r. w Odessie urodził się Kazimierz Fabrycy, gen. WP, w kampanii 1939 r. dowódca Armii "Karpaty". Od 6 września stał na czele walczącej o utrzymanie linii Sanu, utworzonej w toku walk z Armii "Karpaty" i części Armii "Kraków", Armii "Małopolska".


"Ma duże zdolności organizacyjne (...). Ma dużą lotność i zdolność projektowania operacji. Może być jedynie nieco za miękki w ich realizowaniu" - oceniał zdolności gen. Fabrycego płk Stefan Rowecki "Grot" w maju 1939 r.

Kazimierz Fabrycy urodził się 3 marca 1888 r. w Odessie w rodzinie Antoniego i Marii z domu Żera.

Po ukończeniu gimnazjum w Niemirowie w 1906 r. odbył przeszkolenie wojskowe w armii rosyjskiej, uzyskując stopień chorążego rezerwy.

Wyjechał na studia do Lwowa. Kształcił się na tamtejszej politechnice, a od 1913 r. kontynuował naukę w Monachium. W następnym roku uzyskał dyplom inżyniera.

W czerwcu 1908 r. był założycielem we Lwowie Związku Walki Czynnej, brał także czynny udział w powstaniu dwa lata później Związku Strzeleckiego. W 1913 r. został absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Związku Strzeleckiego. Wyróżniono go odznaką oficerską, tzw. Parasolem. W tym czasie odbył również kurs informacyjny dla wyższych dowódców w Warszawie. Następnie do 1914 r. był instruktorem i kierownikiem średniego i wyższego kursu oficerskiego.

W sierpniu 1914 r. wstąpił do  Legionów Polskich. Pełnił w nich kolejno obowiązki: dowódcy kompanii l pułku piechoty I Brygady, oficerem sztabu Komendy Legionów, dowódcą batalionu w 2 i 3 pułku piechoty II Brygady, współorganizatorem 6 pułku piechoty, pełniącym obowiązki dowódcy l pułku piechoty.

W październiku 1915 r. został ranny w bitwie pod Kuklami.

Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 r. został internowany przez Niemców w obozie w Beniaminowie.

Po uwolnieniu w kwietniu 1918 r. wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych, pełniąc w nich do października tego roku funkcję dowódcy kadry 4 pułku piechoty i kursu oficerów piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Uzyskał także nominację na komendanta garnizonu i organizatora kursu uzupełnień dla oficerów I Korpusu w Dęblinie.

Od listopada 1918 r. służył w odrodzonym Wojsku Polskim. Był kolejno: dowódcą 4 pułku piechoty, organizatorem i dowódcą 34. pułku piechoty (1918/1919), zastępcą inspektora Szkół Piechoty (1919), szefem sztabu dowództwa Okręgu Generalnego Poznań (1919-1920), dowódcą 31, 20 oraz 22  Brygady Piechoty (1920-1921), dowódcą 3 Dywizji Piechoty Legionów w Zamościu (1921-1926). W 1924 r. uzyskał stopień generała brygady, a w 1931 r. generała dywizji.

Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, biorąc aktywny udział m.in. w odbiciu Słucka. W 1926 r. poparł przewrót majowy.

Jako II wiceminister spraw wojskowych (1926-1931) W 1931 r. został I wiceministrem spraw wojskowych. Funkcję tę pełnił do maja 1934 r. Był zwolennikiem restrukturyzacji armii, autorem odrzuconego projektu dziesięcioletniej przebudowy wojska (z broniami specjalnymi). Aktywnie działał na rzecz reorganizacji szkół wojskowych.

W latach 1934-1939 pełnił funkcję Inspektora Armii z siedzibą we Lwowie.

15 marca 1939 r. został dowódcą południowego odcinka granicznego na linii Żabie-Dukla. 11 lipca 1939 r. objął dowodzenie nad Armią "Karpaty". Walczył na jej czele w czasie pierwszych dni kampanii polskiej. Następnie, 6 września, został dowódcą Armii "Małopolska". Utworzono ją z połączenia oddziałów Armii "Karpaty" i części Armii "Kraków": Grupy Operacyjnej "Bielsko" (kryptonim "Boruta"), Grupy Operacyjnej "Śląsk" (kryptonim "Jagmin"), Krakowskiej Brygady Kawalerii i 22 Dywizji Piechoty Górskiej.

Przed Armią "Małopolska" postawiono zadanie przeprowadzenia odwrotu i w jego końcowej fazie przejścia do obrony na linii rzek Wisła-San. "Pierwszym warunkiem pomyślnego wykonania odwrotu  jest dyscyplina i zwartość oddziałów, do czego należy dążyć z całą bezwzględnością, nie cofając się przed najsurowszymi karami przewidzianymi prawami wojennymi (). Maszerować możliwie nocą, skupionymi siłami, pozycje na dzień wybierając w obszarach zalesionych lub za przeszkodami, bronić
się w zwartych grupach z dążeniem do przeciwstawienia się w pierwszym rzędzie broni pancernej" - brzmi rozkaz operacyjny wydany Armii "Małopolska" przez gen. Fabrycego 7 września.

11 września próba utrzymania linii Sanu nie powiodła się. Dzień później gen. Fabrycy przestał być dowódcą Armii "Małopolska" (dowodzenie nad nią, w ramach tzw. Frontu Południowego, objął gen. Kazimierz Sosnkowski). "Tego dnia wraz ze sztabem armii bez uzasadnionej przyczyny przeniósł się (gen. Fabrycy - PAP) do położonego na głębokich tyłach Lwowa i utracił możliwość dowodzenia" - pisze Piotr Stawecki w "Słowniku biograficznym generałów Wojska Polskiego 1918-1939".

Po pobycie we Lwowie udał się do Naczelnego Dowództwa w Brześciu nad Bugiem. Tam  został mianowany dowódcą obrony Przedmościa Rumuńskiego. Do jego zadań należało utrzymanie przepraw na Dniestrze i walka w rejonie Stanisławów-Stryj. Podejmowane w tym czasie próby odtworzenia Armii "Karpaty" nie powiodły się.

Po agresji Związku Sowieckiego na Polskę, 18 września przekroczył granicę z Rumunią i został internowany. Po przedostaniu się na Bliski Wschód, początkowo służył w Ośrodku Zapasowym Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, a następnie w tzw. Drugiej Grupie w Palestynie.

Po wojnie zamieszkał w Londynie, gdzie brał czynny udział w życiu politycznym emigracji. Pełnił m.in.  funkcje: wiceprezesa Niezależnego Ruchu Społecznego, prezesa Koła Generałów, Pułkowników i Wyższych Dowódców, kanclerza Kapituły Orderu Polonia Restituta.

Zmarł w nocy z 17 na 18 lipca 1958 r. w Londynie. Pochowany został na cmentarzu Hampstead.

W uznaniu zasług wojskowych gen. Fabrycy został odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari, Orderem Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Niepodległości, czterokrotnie Krzyżem Walecznych i dwukrotnie francuską Legią Honorową.

PAP/kop
[fot. wikipedia]

Warto poczytać

 1. soviets18032018 18.03.2018

  Sowieckie represje były najintensywniejsze wobec Polaków. Nasi rodacy stawiali najsilniejszy opór

  Sowieckie represje wobec Polaków były bardziej rozwinięte niż te wobec Litwinów czy Ukraińców, ponieważ nasi rodacy stawiali silniejszy opór - powiedział dr Jan Jerzy Milewski, redaktor książki "Z dziejów represji sowieckich wobec Polaków w latach 1937-1952".

 2. 1270pileckirotmistrz 15.03.2018

  70 lat temu rotmistrz Witold Pilecki skazany został na karę śmierci

  70 lat temu - 15 marca 1948 r. - Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie skazał na karę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego

 3. 1270eisleras 12.03.2018

  Prof. Eisler: w Marcu '68 aresztowano około 950 robotników i 550 studentów

  Czas rozstać się z bajką, że w Marcu '68 zbuntowała się inteligencja, a klasa robotnicza jej nie poparła - mówił w poniedziałek w Gdańsku prof. Jerzy Eisler p

 4. Anodawiki 07.03.2018

  Niemcy się go bali, sowieci zabili. 95 lat temu urodził się słynny bohater AK "Anoda"

  Żołnierz Szarych Szeregów i AK, powstaniec warszawski, po wojnie student architektury, zaangażowany w zachowanie pamięci o powstaniu Jan Rodowicz "Anoda" urodził się 7 marca 1923 r. w Warszawie. Był wielkim bohaterem powstania, czym się zupełnie nie szczycił - wspominają go koledzy

 5. 1270hutapieniacka 28.02.2018

  74. rocznica zbrodni w Hucie Pieniackiej

  Ukraińcy wymordowali wówczas ok. 850 osób, a ocalało ok. 160

 6. Auschwitz2 28.02.2018

  Przebrani za esesmanów wyprowadzali więźniów z Auschwitz. Nieznana historia polskich bohaterów

  Wszystkie ucieczki z niemieckiego obozu Auschwitz, zorganizowane przez oddział Armii Krajowej "Sosienki", były udane; nigdy nie było "wsypy"; dzięki przebraniu w mundury esesmanów z obozu zbiegło kilkudziesięciu więźniów - mówi PAP historyk Marcin Dziubek, autor książki o "Sosienkach"

 7. 12akaaglisa 14.02.2018

  76 lat temu powstała Armia Krajowa - największe podziemne wojsko w okupowanej Europie

  76 lat temu, 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

 8. 1270nkwd 08.02.2018

  Żydzi mordowali Polaków na Kresach Wschodnich?

  Od kilku dni obok sporu o nowelizację ustawy o IPN toczy się konflikt o tzw. udział Polaków w Holokauście

CS153fotoMINI

Czas Stefczyka 153/2018

PDF (10,02 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook