Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

 1. 23 czerwca

  Imieniny obchodzą

  Agrypina, Albin, Anna, Arystokles, Atanazy, Edeltruda, Jan, Józef, Maria, Sydonia, Wanda, Zenon i Zenona.

 2. 23 czerwca

  Wspomnienia i święta w Kościele katolickim

  Wigilia św. Jana (”Noc Świętojańska”, święto katolickie z 23 na 24 czerwca)

  św. Józef Cafasso (prezbiter z Turynu)

  św. Tomasz Garnet (jezuita)

 3. 23 czerwca

  1920 – Utworzono pierwszy rząd Władysława Grabskiego.

  Skład rządu: Władysław Grabski (ZLN) – Prezydent Ministrów, minister skarbu; Józef Kuczyński – kierownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; Eustachy Sapieha – minister spraw zagranicznych; Józef Leśniewski – minister spraw wojskowych; Franciszek Bujak (PSL Piast) – minister rolnictwa i dóbr koronnych; Antoni Olszewski – Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu; Kazimierz Bartel (PSL Wyzwolenie) – minister kolei żelaznych; Ludwik Tołłoczko – minister poczt i telegrafów; Gabriel Narutowicz – minister robót publicznych; Tadeusz Łopuszański – minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego; Jan Morawski – kierownik Ministerstwa Sprawiedliwości; Stanisław Śliwiński (ZLN) – minister aprowizacji; Witold Chodźko – minister zdrowia publicznego; Władysław Kucharski (ZLN) – kierownik Ministerstwa ds. byłej Dzielnicy Pruskiej; Jan Heurich - nieformalny kierownik Ministerstwa Sztuki i Kultury; Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej - vacat. Rząd ustąpił 24 lipca 1920.

 4. 23 czerwca

  1944 - Rozpoczęła się likwidacja getta łódzkiego.

  Ghetto Litzmannstadt, największe, po warszawskim, getto na okupowanych przez III Rzeszę ziemiach polskich. Jedyne, które przetrwało prawie do końca okupacji. Przetrwało, ponieważ, dzięki koncepcji jego Przełożonego Starszeństwa Żydów (Judenratu) – Chaima Rumkowskiego stało się w pewnym momencie istotnym elementem wojennej gospodarki III Rzeszy (jego hasło: "Unser einziger Weg ist Arbeit"), za którą wielu b. więźniów łódzkiego getta i badaczy jego dziejów oskarża go o kolaborację.

 5. 23 czerwca

  Urodzili się

  1800 – Karol Marcinkowski, polski lekarz, działacz społeczny (zm. 1846)

  1885 – Juliusz Osterwa, polski aktor, reżyser teatralny (zm. 1947)

 6. 24 czerwca

  Imieniny obchodzą

  Danuta, Emilia, Jan, Janina, Jan Chrzciciel, Janisław, Longin, Longina, Romuald, Romualda, Symplicjusz, Symplicy, Teodulf i Wilhelm

 7. 24 czerwca

  Wspomnienia i święta w Kościele katolickim

  św. Jan Chrzciciel (Narodzenie św. Jana Chrzciciela)

  bł. María Guadalupe García Zavala (matka Lupita, zakonnica)

  św. Rumold z Mechelen

  św. Symplicjusz z Autun (biskup)

 8. 24 czerwca

  972 – Mieszko I zwyciężył wojska margrabiego Hodona w bitwie pod Cedynią.

  Bitwa pod Cedynią została rozegrana między wojskami księcia Polan – Mieszka I a margrabiego Marchii Łużyckiej – Hodona, wspomaganego przez możnowładcę Zygfryda von Walbeck. Wyprawa była prywatnym przedsięwzięciem możnowładców niemieckich, niezgodnym z wcześniejszymi traktatami Mieszka z Ottonem I. Bitwa stanowiła jedyny większy epizod najazdu Hodona na Pomorze Zachodnie opanowane kilka lat wcześniej przez Polan. Tradycja niemiecka przyznaje za kronikarzem Thietmarem główny laur za zwycięstwo w bitwie pod Cedynią Czciborowi, który miał jakoby uratować Mieszka przed klęską. Wielu badaczy uważa jednak bitwę pod Cedynią za z góry zaplanowany manewr władcy Polan, którego celem było wciągnięcie Niemców w zasadzkę pod Cedynią.

 9. 24 czerwca

  1943 – W nocy z 23/24 czerwca rozpoczęła się Operacja Wehrwolf.

  Operacja Wehrwolf (pol. operacja Wilkołak) – akcja pacyfikacyjno-wysiedleńcza przeprowadzona przez Niemców na Zamojszczyźnie w czerwcu i sierpniu 1943 roku, podczas której wysiedlono od 30 do 60 tys. Polaków ze 171 wsi. Przesiedlenia w ramach akcji Wehrwolf były najbrutalniejszymi działaniami niemieckiej administracji na tym terenie i miały na celu całkowite "oczyszczenie terenu" z Polaków pod niemiecką i ukraińską kolonizację.

 10. 24 czerwca

  217 p.n.e. – Nad Jeziorem Trazymeńskim odbyła się jedna z większych bitew drugiej wojny punickiej.

  Armia kartagińska pod wodzą Hannibala starła się z armią republiki rzymskiej. Armia Hannibala odniosła druzgocące zwycięstwo.

Facebook