Jedynie prawda jest ciekawa


Rząd ogłosił projekt ustawy emerytalnej

11.10.2013

Już wiadomo jak rząd „dobierze się” do środków członków OFE zapisanych na ich rachunkach w OFE.

W zasadzie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych realizuje wcześniejsze zapowiedzi z przeglądu systemu emerytalnego. Są też nowości wcześniej nie zapowiadane.

Projekt ustawy przewiduje zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami rządu zakaz inwestowania OFE w obligacje SP i papiery wartościowe gwarantowane przez SP, dopuszcza 30% limit inwestycji denominowanych w walutach obcych z krótkim okresem przejściowym, wypłatę emerytur przez ZUS, zabranie OFE 51,2% wartości ich aktywów i zapisanie tej kwoty na subkontach ubezpieczonych w ZUS, przekazywanie po 1/10 ilości jednostek rozrachunkowych członków OFE do ZUS w ciągu 10 lat poprzedzających osiągnięcie wieku emerytalnego oraz obniżenie prowizji od składki do 1,75% oraz krótki okres na decyzję o pozostawieniu składki w OFE . Zaproponowano także zniesienie minimalnej wymaganej stopy zwrotu.

Nowością jest możliwość  obniżenia przez fundusz poziomu opłaty od składki dla osób o większym stażu członkowskim, co jest powrotem do rozwiązania pierwotnie funkcjonującego w systemie, zlikwidowanego w 2003 r. w celu zwiększenia konkurencji między funduszami. Jeśli fundusze skorzystają z tej możliwości, to istnieje ryzyko dalszego spadku konkurencji między nimi.

Nowością w stosunku do wcześniejszych zapowiedzi jest także całkowity zakaz reklamy OFE. Najgroźniejszą z nowych propozycji jest natomiast wymóg by przynajmniej 75% aktywów OFE było inwestowanych w akcje i instrumenty zamienne na akcje. W efekcie tych zmian OFE będą musiały inwestować bardzo ryzykownie, a ich członkowie nie będą chronieni przed błędami zarządzających w żaden sposób.

Nie znam systemu emerytalnego, w którym fundusze emerytalne nie mogłyby inwestować w obligacje Skarbu Państwa i w którym żądano by od nich inwestowania przynajmniej 75% aktywów w akcje lub instrumenty zamienne na akcje.

Konsekwencją zmian będzie także to, że całość emerytur po wejściu w życie zmian będzie finansowana z bieżących wpływów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co oznacza, że będzie  miała charakter repartycyjny. Nawet obecnie wypłacane okresowe emerytury kapitałowe po wejściu w życie zmian w praktyce będą wypłacane przez ZUS, bo przecież na 10 lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego OFE będą obowiązane do przekazywania 1/10 wartości jednostek rozrachunkowych członka do ZUS, który będzie je odnotowywał na subkoncie w FUS.

Zmiana systemu w praktyce na system repartycyjny z niewielkim dobrowolnym komponentem kapitałowym w fazie oszczędzania w znacznie większym stopniu wiąże możliwość otrzymania emerytury z sytuacją demograficzną państwa, niż to miało do tej pory, co w świetle ubiegłorocznego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dopuszczającego kwotową „waloryzację” emerytur w 2012 r., w imię wyższości możliwości finansowych budżetu nad prawami nabytymi, może rodzić uzasadnione pytanie o szansę na otrzymanie w przyszłości emerytur na zasadach dzisiaj obiecywanych obywatelom.

Warto szczegółowo analizować poszczególne zapisy projektu skierowanego właśnie do konsultacji społecznych, bo zawiera on jeszcze sporo różnego niespodzianek i kontrowersyjnych pomysłów, ale będzie na to jeszcze czas.
Paweł Pelc
10.10.2013

Autor bloga

pelc pawel

Paweł Pelc

Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Pelca, wiceprezes Agencji Ratingu Społecznego

Wiadomości ze świata

więcej
CS155fotMINI

Czas Stefczyka 155/2018

PDF (11,86 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook