Jedynie prawda jest ciekawa


Późne wnuki Bieruta?

04.02.2014

3 lutego 2014 r. minister finansów Mateusz Szczurek poinformował, że otwarte fundusze emerytalne przekazały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 153 miliardy złotych. W ten sposób zrealizowano postanowienia ustawy z 6 grudnia 2013 r. przewidującej przeniesienie przez OFE do ZUS 51,5% aktywów OFE.

Według danych KNF na koniec grudnia w OFE było 16377714 członków. Oznacza to, że przeciętnie z rachunku członka OFE ubyło prawie 9350 złotych z nieco ponad 18000 złotych przeciętnie na nim zgromadzonych od 1999 roku. Oczywiście w przypadku osób odprowadzających wyższe składki były to kwoty wyższe, które mogły wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Minister finansów wraz z ministrem pracy i polityki społecznej zapewniali uroczyście, że ta operacja nie była nacjonalizacją, bo przecież na tzw. subkontach w ZUS zostanie zapisana równowartość umorzonych w wyniku przejęcia części aktywów OFE jednostek rozrachunkowych członków OFE. Wyjaśnienia te pomijały dwa bardzo istotne czynniki. Jednostki rozrachunkowe miały charakter praw majątkowych wchodzących w skład mienia członków OFE, a ich pokrycie stanowiły konkretne instrumenty finansowe wchodzące w skład mienia Otwartych Funduszy Emerytalnych, do których oni należą. Zapisy na tzw. subkoncie w ZUS już takiego charakteru nie mają i w praktyce zależą od decyzji parlamentu, co potwierdził także Trybunał Konstytucyjny przy okazji tzw. kwotowej „waloryzacji” emerytur przyznając prymat interesom budżetowym państwa nad prawami nabytymi przez emerytów. Już zresztą ministerstwo pracy i polityki społecznej zapowiedziało dyskusję nad mechanizmami waloryzacji w repartycyjnej części systemu, która może doprowadzić np. do akceptacji tzw. waloryzacji ujemnej, czyli wprowadzenia możliwości obniżenia nominalnej wartości uprawnień zapisanych na rachunkach w ZUS. W efekcie z systemu opartego na gwarancjach związanych z ochroną mienia członków OFE przeszliśmy do praktycznie nieograniczonej omnipotencji państwa zasłaniającego się ograniczonymi możliwościami budżetowymi, które w związku z ujemnym przyrostem naturalnym wzmacnianym emigracją zarobkową z Polski – będą coraz mniejsze – w starzejącym się bardzo szybko społeczeństwie.

Jeśli operacja umorzenia 51,5% jednostek rozrachunkowych członków OFE i przejęcia przez ZUS 51,5% aktywów OFE nie jest nacjonalizacją, co nią jest?

Paweł Pelc

4 lutego 2014 r.

Autor bloga

pelc pawel

Paweł Pelc

Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Pelca, wiceprezes Agencji Ratingu Społecznego

Wiadomości ze świata

więcej
CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook