Jedynie prawda jest ciekawa


Nowa regulacja dotycząca BFG i polskiego rynku finansowego

27.05.2016

Sejm zakończył prace nad nową regulacją dotyczącą funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nowa ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego nową konstrukcję prawną – przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych.

Przeprowadzać ją będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w stosunku do instytucji finansowych uzyska nowe, bardzo daleko idące kompetencje. Nowe uregulowania służą wdrożeniu dwu dyrektyw powstałych w wyniku doświadczeń kryzysu finansowego – jedna dotyczy systemów gwarantowania depozytów, druga - przymusowej restrukturyzacji. Celem tych rozwiązań jest, co do zasady przerzucenie kosztów problemów instytucji finansowych na te instytucje, by uniknąć angażowania środków publicznych na ich ratowanie. Uregulowania te są adresowane przede wszystkim do dużych globalnych instytucji finansowych, które dotychczas były uważane, za „zbyt duże by upaść”. Teraz ma się to zmienić. Jak będzie w praktyce – czas pokaże…

Niestety rozwiązania „szyte na miarę” gigantów będą stosowane także podmiotów o charakterze lokalnym, takich jak banki spółdzielcze czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i to  mimo, że ze względu na ich spółdzielczy charakter części z nich po prostu nie da się do nich zastosować. Do tego spółdzielcze kasy oszczędnościowe są w ogóle wyłączone z unijnych rozwiązań w tym zakresie.

Nowa ustawa wejdzie w życie trzy miesiące po jej ogłoszeniu. Obecnie ma się nią zająć Senat. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że Polska nie wdrożyła na czas regulacji objętych tą ustawą i w sprawie tej toczy się postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Rzeczywiście prace nad projektem toczyły się długo, Ministerstwo Finansów przygotowywało kolejne wersje, odbywały się bardzo długie konferencje uzgodnieniowe. W efekcie zanim powstał gotowy projekt wyborcy zmienili rząd i po PO/PSL projekt odziedziczyło Prawo i Sprawiedliwość. Nie wprowadzono w nim jakichś fundamentalnych zmian i skierowano do parlamentu.

Z tych przyczyn prace w Sejmie toczyły się bardzo szybko mimo objętości i poziomu komplikacji nowych rozwiązań. W efekcie nie ma pewności, czy na pewno udało się wypracować najlepsze rozwiązania, zwłaszcza, że część rozwiązań jest zupełnie nowatorska na gruncie polskiego porządku prawnego. Niewątpliwie największym eksperymentem jest powierzenie roli organu przymusowej restrukturyzacji nie Komisji Nadzoru Finansowego lecz nie będącemu klasycznym organem administracji Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, przy przyznaniu mu uprawnień głęboko ingerujących w swobodę działalności podmiotów w stosunku do których można zastosować przymusową restrukturyzację oraz posiadaczy ich akcji lub innych instrumentów udziałowych lub dłużnych tych podmiotów. Dopiero w praktyce będzie można sprawdzić, czy są to regulacje skonstruowane w sposób prawidłowy. Podobnie wątpliwości może budzić objęcie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych rozwiązaniami ewidentnie nie dostosowanymi do specyfiki ich działania. Ustawa po wejściu w życie będzie stanowić niewątpliwe wyzwanie dla instytucji finansowych i ich klientów oraz kontrahentów i właścicieli, dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ale także dla Komisji Nadzoru Finansowego. 

Paweł Pelc

27.05.2016

Autor bloga

pelc pawel

Paweł Pelc

Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Pelca, wiceprezes Agencji Ratingu Społecznego

Wiadomości ze świata

więcej
CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook